پمپ تصفیه استخر و جکوزی

پمپ تصفیه آب استخر، قلب سیستم فیلتراسیون استخر است. لذا هنگام طراحی سیستم فیلتراسیون استخر در ابتدا باید سایز پمپ استخری را تعیین نمود تا کاملاً متناسب با شرایط استخرتان باشد. همواره برخی از صاحبان استخر این تمایل را دارند که پمپی بزرگتر از آنچه که مورد نیاز است خریداری کنند، زیرا از نظر آن ها پمپ بزرگتر بهتر است! اما به دلیل وابستگی سایز فیلتر به پمپ در سیستم فیلتراسیون استخر، با انتخاب پمپ بزرگتر، علاوه بر افزایش هزینه اولیه و عملیاتی سیستم، باید فیلتر استخر را نیز بزرگ تر انتخاب نمود. به عنوان یک قاعده کلی، برای استخرهای خصوصی و خانگی سرپوشیده، پمپ استخرتان باید قادر باشد تا حجم کل آب استخر را در یک دوره 8 ساعته سیرکوله نماید.

جهت اطلاع از نحوه انتخاب پمپ تصفیه مناسب استخرتان ویدیو زیر را مشاهد کنید. همچنین مراحل انجام این کار در زیر ویدیو نیز شرح داده شده است...

قدم اول:

اولین قدم تعیین حجم آب استخر می باشد. فرمول محاسبه حجم استخر بسته به شکل آن متفاوت است. در ادامه به نحوه محاسبه حجم چند شکل متداول استخر می پردازیم.


استخر شنا مستطیل شکل:

ابتدا طول، عرض و عمق متوسط را بر حسب متر اندازه گیری کنید. برای یافتن عمق متوسط، باید عمق استخر در قسمت عمیق و کم عمق را تعیین کرده و مجموع این دو عدد را بر عدد 2 تقسیم کنید.

فرمول محاسبه حجم کل استخر مستطیلی بر حسب مترمکعب:

عمق متوسط(m) x عرض(m) x طول(m) = حجم کل استخر (m3)

فرمول محاسبه حجم کل استخر مستطیلی بر حسب گالن:

7.5 x عمق متوسط(ft) x عرض(ft) x طول(ft) = حجم کل استخر (gal)

مثال:

طول استخر شما 9 متر و عرض آن 5 متر است. عمق قسمت کم عمق 1.2 متر و قسمت عمیق 2.5 متر است. بنابراین عمق متوسط استخر از مجموع 1.2 و 2.5 متر تقسیم بر 2 بدست می آید که برابر است با 1.85 متر.

مترمکعب 83.25=1.85 * 5 * 9


استخر شنا دایره شکل:

جهت محاسبه حجم استخر دایره ای شکل کافیست قطر و عمق متوسط استخر را تعیین کنید. برای یافتن عمق متوسط، باید عمق استخر در قسمت عمیق و کم عمق را تعیین کرده و مجموع این دو عدد را بر عدد 2 تقسیم کنید.

فرمول محاسبه حجم کل استخر دایره شکل بر حسب مترمکعب:

4/(3.14 x عمق متوسط(m) x قطر (m) x قطر (m)) = حجم کل استخر (m3)

فرمول محاسبه حجم کل استخر دایره شکل بر حسب گالن:

5.9 x عمق متوسط(ft) x قطر (ft) x قطر (ft) = حجم کل استخر (gal)

مثال:

اگر قطر استخر شما 8 متر و عمق آن در قسمت کم عمق 1 متر و در قسمت عمیق 2 متر باشد:

مترمکعب 75.36=4÷ (3.14*1.5*8 * 8)


استخر شنا بیضی شکل:

جهت تعیین حجم آب استخر بیضی شکل، قطر بزرگ، قطر کوچک و عمق متوسط را مطابق شکل اندازه گیری کنید. برای یافتن عمق متوسط، باید عمق استخر در قسمت عمیق و کم عمق را تعیین کرده و مجموع این دو عدد را بر عدد 2 تقسیم کنید.

فرمول محاسبه حجم کل استخر بیضی شکل بر حسب مترمکعب:

3.14 x عمق متوسط(m) x نصف قطر کوچک(m) x نصف قطر بزرگ(m) = حجم کل استخر (m3)

فرمول محاسبه حجم کل استخر بیضی شکل بر حسب گالن:

6.7 x عمق متوسط(ft) x قطر کوچک(ft) x قطر بزرگ(ft) = حجم کل استخر (gal)

مثال:

قطر بزرگ استخر شما 8 متر، قطر کوچک 5 متر و عمق متوسط 1.5 متر است:

مترمکعب 47.1=3.14 * 1.5 * (2÷5) * (2÷8)

استخر شنا کلیوی شکل:

جهت تعیین حجم آب یک استخر کلیوی شکل، نیاز به اندازه گیری طول، عرض بزرگ، عرض کوچک و عمق متوسط استخر داریم. برای یافتن عمق متوسط، باید عمق استخر در قسمت عمیق و کم عمق را تعیین کرده و مجموع این دو عدد را بر عدد 2 تقسیم کنید.

فرمول محاسبه حجم کل استخر کلیوی شکل بر حسب مترمکعب:

2.2/(عمق متوسط(m) x طول(m) x (عرض کوچک(m)+ عرض بزرگ(m))) = حجم کل استخر (m3)

فرمول محاسبه حجم کل استخر کلیوی شکل بر حسب گالن:

3.38 x عمق متوسط(ft) x طول(ft) x (عرض کوچک(ft)+ عرض بزرگ(ft)) = حجم کل استخر (gal)

مثال:

جهت محاسبه حجم استخر شنا به طول 8 متر، قطر بزرگ 5 متر، قطر کوچک 3 متر و عمق متوسط 1.5 داریم:

متر مکعب 43.64=2.2÷ (1.5*8*(3 + 5) )


قدم دوم:

اکنون که حجم آب استخرتان را محاسبه کرده اید، باید نرخ جریان آب پمپ برحسب مترمکعب بر ساعت را تعیین کنید تا پمپ بتواند در عرض 8 ساعت (استخرهای خصوصی و خانگی سرپوشیده)، یکبار کل حجم آب استخر را از طریق مسیر فیلتراسیون سیرکوله و تمیز نماید. برای دستیابی به این نرخ جریان، حجم آب محاسبه شده در مرحله قبل برحسب مترمکعب را، بر 8 تقسیم کنید.

در جدول زیر نرخ گردش آب استخر بر اساس کاربری آن مشخص شده است.

تعداد دفعات تعویض آب نوع استخر
هر هشت ساعت یکبار ( یک الی دو بار در شبانه روز) استخرهای خصوصی و خانگی
هر شش ساعت یکبار ( چهاربار در طول شبانه روز) استخرهای عمومی
هر چهار ساعت یکبار (شش بار در طول شبانه روز) استخرهای آموزشی و تمرینی
هر دو ساعت یکبار (شش بار در طول شبانه روز) استخرهای عمومی کودکان
هر نیم ساعت یکبار (چهل و هشت بار در طول شبانه روز) استخرهای درمانی
هر نیم ساعت یکبار جکوزی

مثال:

برای استخر مستطیل شکل در مرحله قبل داریم:

M3/hr10.41= ساعت 8 / مترمکعب 83.25

قدم سوم:

مشخصات برخی از پمپ ها برحسب گالن بر دقیقه (GPM) بیان شده اند. لذا در صورتی که حجم استخر را برحسب متر مکعب محاسبه کرده اید، حجم استخر را در عدد 1000 ضرب کرده و بر عدد 3.785 تقسیم نمائید تا حجم استخر بر حسب گالن بدست آید، سپس طبق توضیحات مرحله قبل، حجم استخر را بر 8 ساعت تقسیم کنید تا نرخ جریان را برحسب گالن بر ساعت (GPH) بدست آید و جهت تبدیل گالن بر ساعت (GPH) به گالن بر دقیقه (GPM)، باید عدد بدست آمده را به 60 دقیقه تقسیم کنید.

قدم چهارم:

پس از محاسبه نرخ جریان پمپ، در این مرحله می بایست هد متوسط مورد نیاز پمپ را تعیین کنید. برای انجام این کار می توانید از مقاله "چگونه هد پمپ تصفیه استخر را محاسبه کنیم" استفاده کنید.

قدم پنجم:

اکنون اطلاعات لازم جهت انتخاب پمپ تصفیه استخرتان را در اختیار دارید. می توانید با مراجعه به صفحه توضیحات هر کدام از پمپ ها، پمپ مورد نظر خود را انتخاب کنید. اکثر تولیدکنندگان پمپ ها جدولی شامل مشخصات هر پمپ مانند توان، دبی (نرخ جریان) و هد پمپ و ... ارائه می دهند که می توانید از آن استفاده کنید.

به عنوان مثال، اگر بخواهید یکی از پمپ های محبوب Super Pump ساخت کمپانی HAYWARD امریکا را انتخاب کنید، می توانید از جدول مشخصات عملکردی پمپ طبق تصویر روبه رو استفاده کنید. بر اساس داده های محاسبه شده برای استخر معمولی مستطیل شکل در بالا، ما به دنبال پمپی هستیم که دارای دبی 45GPM و هد 47 فوت باشد. طبق نمودار برای هد 50 فوت (نزدیکترین هد به 47 فوت)، دبی پمپ ما بین پمپ با توان 3/4HP (31 GPM) و 1HP (50 GPM) قرار می گیرد، اما همیشه پمپ با دبی بالاتر را انتخاب می کنیم، لذا پمپ انتخابی ما 1HP خواهد بود.

قدم ششم:

اندازه فیلتر استخر شما ارتباط مستقیم با پمپ انتخابی تان دارد. اگر فیلتر استخر نسبت به پمپ خیلی کوچک باشد، فشار اضافی روی موتور پمپ خواهد بود، زیرا پمپ سعی دارد تا آب را با فشار وارد فیلتر کند اما با مقاومت فیلتر در برابر عبور آب مواجه می شود. لذا پس از مدتی موتور پمپ می سوزد و سیستم فیلتراسیون به خطر می افتد.

ما توصیه می کنیم که فیلتر را بزرگتر انتخاب کنید، به طوری که جریان آب خروجی پمپ را با اطمینان بالا از خود عبور دهد. بنابراین در این مثال خاص، بهتر از به جای انتخاب فیلتری با جریان 42GPM، فیلتری با جریان بالاتر (حدوداً 60GPM مناسب است)، انتخاب کنید.

قدم هفتم:

در انتخاب پمپ استخر چند نکته دیگر نیز وجود دارند که باید به آن ها اشاره کرد. محاسبات فوق براساس حالت پایه استخر بدون تجهیزات دیگر مانند آبنما، آبشارها، گرمایش خورشیدی، سیستم های نظافت و ... انجام شده است. به طور کلی این تجهیزات نیاز به نرخ جریان بالاتری داشته و در نتیجه پمپ انتخابی بزرگ تر خواهد بود. همچنین در صورتی که نرخ جریان بالاتر از 60GPM باشد، نیاز به لوله های مکش حداقل 2 اینچ خواهید داشت، زیرا لوله های ½ 1 اینچ محدودیت نرخ جریان تا 60GPM را دارند و لوله های 2 اینچ می توانند تا 100GPM آب را عبور دهند.