نگهداری جکوزی


ما در Poolbaan متعهد به کیفیت خدمات و رضایت مندی مراجعین هستیم و می خواهیم به شما کمک کنیم تا بیشترین بهره وری را از جکوزی و استخرتان داشته باشید. راهنمایی ها و محصولات ما به شما کمک می کند تا همواره جکوزی و استخرتان در بهترین شرایط ممکن باشند. در اینجا تمام اطلاعات مورد نیاز نگهداری جکوزی در فصول مختلف سال، ارائه شده است.

مهم نیست که چه اتفاقی برای جکوزی تان رخ داده است، راهنمایی ها و محصولات ما به شما کمک می کند تا شرایط ایده آل و لحظات لذت بخشی را با خیالی آسوده در جکوزی تان تجربه کنید.

تعادل آب

جهت اطمینان از تعادل آب جکوزی، ما جدول پیشنهادی زیر را آماده کردیم که در آن علاوه بر محدوده ایده آل پارامترها، راه حل رسیدن به این شرایط نیز ذکر شده است.

پارامتر به چه معناست؟ دوره تست محدوده ایده آل نحوه تنظیم
pH معیار اسیدی یا قلیایی بودن آب هر روز وقتی از ضدعفونی کننده کلر استفاده شود 7.6-7.2 و وقتی از ضدعفونی کننده برم استفاده شود 7.8-7.2

استفاده از پودرهای افزایش دهنده و کاهش دهنده PH

کلر آزاد باقیمانده (FAC) مقدار کلر فعال در آب هر روز 3-5ppm وقتی از ضدعفونی کننده کلر استفاده شود

استفاده از قرص یا پودر کلر مطابق دستورالعمل

برم باقیمانده مقدار ضدعفونی کننده برم در آب هر روز 2-4ppm وقتی از ضدعفونی کننده برم استفاده شود

استفاده از قرص های برم

قلیائیت کل (TA) توانایی آب برای نگه داشتن PH در محدوده مناسب یکبار در هفته 60-120ppm

استفاده از اسید و قلیا جهت افزایش و کاهش قلیائیت و یا تعویض مقداری از آب جکوزی

سختی کلسیمی (TH) مقدار کلسیم محلول در آب یکبار در هفته محدوده قابل قبول: 200-800ppm و ایده آل: 200-500ppm

استفاده از سختی گیر و یا تعویض قسمتی از آب با آب با سختی بالاتر

pH
به چه معناست؟ معیار اسیدی یا قلیایی بودن آب
دوره تست هر روز
محدوده ایده آل وقتی از ضدعفونی کننده کلر استفاده شود 7.6-7.2 و وقتی از ضدعفونی کننده برم استفاده شود 7.8-7.2
نحوه تنظیم

استفاده از پودرهای افزایش دهنده و کاهش دهنده PH

کلر آزاد باقیمانده (FAC)
به چه معناست؟ مقدار کلر فعال در آب
دوره تست هر روز
محدوده ایده آل 3-5ppm وقتی از ضدعفونی کننده کلر استفاده شود
نحوه تنظیم

استفاده از قرص یا پودر کلر مطابق دستورالعمل

برم باقیمانده
به چه معناست؟ مقدار ضدعفونی کننده برم در آب
دوره تست هر روز
محدوده ایده آل 2-4ppm وقتی از ضدعفونی کننده برم استفاده شود
نحوه تنظیم

استفاده از قرص های برم

قلیائیت کل (TA)
به چه معناست؟ توانایی آب برای نگه داشتن PH در محدوده مناسب
دوره تست یکبار در هفته
محدوده ایده آل 60-120ppm
نحوه تنظیم

استفاده از اسید و قلیا جهت افزایش و کاهش قلیائیت و یا تعویض مقداری از آب جکوزی

سختی کلسیمی (TH)
به چه معناست؟ مقدار کلسیم محلول در آب
دوره تست یکبار در هفته
محدوده ایده آل ppm و ایده آل: 150-250ppm
نحوه تنظیم

استفاده از سختی گیر و یا تعویض قسمتی از آب با آب با سختی بالاتر

راه اندازی جکوزی

:اگر از کلر استفاده می کنید باید

تعادل آب:
مقادیر قلیائیت کل، سختی کلسیمی و pH آب را اندازه گیری کنید و در محدوده اعلام شده در جدول تنظیم نمائید.

ضدعفونی:
بسته به نحوه تزریق کلر(شناور قرصی، پمپ تزریق، به صورت دستی و ...)، به آب جکوزی کلر اضافه کرده و مقدار کلر آزاد باقیمانده (FAC) را اندازه گیری و در محدوده مجاز تنظیم نمائید. در هنگام راه اندازی، تا زمانی که مقدار کلر آزاد باقیمانده به 4-5ppm نرسیده است، وارد جکوزی نشوید. مقدار کلر آزاد باقیمانده همواره در محدوده 3-5ppm باشد.


:اگر از برم استفاده می کنید باید

زمانی که آب جکوزی را با آب تازه پر می کنید، مطابق دستور العمل سازنده و بسته به حجم جکوزی مقداری بروم به آب جکوزی اضافه نمائید تا بتوان مقدار 30ppm بروماید به صورت ذخیره در آب داشته باشیم. این مقدار از بروماید ذخیره تبدیل به برماین می شود که برماین یک ضدعفونی کننده قوی بوده علاوه بر بی بو بودن، ماکزیمم آسایش را برای چشم و پوست به ارمغان می آورد. نیازی نیست مقدار30ppm بروماید ذخیره همانند 2-4ppm بروماین به صورت روزانه ثابت باقی بماند. هر بار پس از تعویض آب جکوزی باید به آن بروماید اضافه شود.

تعادل آب:
قلیائیت کل، سختی کلسیمی و pH را اندازه گیری و در محدوده ایده آل ذکر شده در جدول تنظیم کنید.

ضدعفونی:
قرص سدیم برماید را داخل شناور گذاشته و مقدار بروماین باقیمانده را اندازه گیری و تنظیم کنید. تا زمانی که مقدار بروماین باقیمانده به 2-4ppm نرسیده، وارد جکوزی نشوید. همواره مقدار برمین باقیمانده را در محدوده 2-4ppm نگه دارید.

اگر میخواهید ماده ضدعفونی کننده جکوزی را از برم به کلر و یا برعکس تغییر دهید، آب جکوزی را خالی کرده و با آب تازه پر کنید.

قرص کلر
Poolbaan Spa chlorinating sanitizer
نگهداری معمول

شرایط نگهداری جکوزی عاملی بسیار مهم جهت داشتن جکوزی ایمن و عاری از مشکلات است. دمای آب جکوزی همواره حدود 40 درجه سلسیوس یا 104 درجه فارنهایت می باشد و این دما باعث افزایش شدید نرخ تبخیر آب و ایجاد محیط بسیار مناسب برای رشد باکتری ها و جلبک ها می شود. استفاده زیاد از جکوزی می تواند باعث ایجاد کدورت و کند شدن گردش آب و همچنین ایجاد خوردگی، لکه و رسوب در قسمت های مختلف جکوزی شود. نگهداری معمول روزانه و ضدعفونی صحیح آب می تواند از بروز این مشکلات جلوگیری کند.

صرف نظر از اینکه از کلر یا برم به عنوان ماده ضدعفونی کننده استفاده می کنید، موارد زیر توصیه می گردد:

 • کلر آزاد باقیمانده را در محدوده ppm 3-5 نگه دارید.
 • قبل از ورود به جکوزی دوش بگیرید.
 • به صورت هفتگی به جکوزی شوک دهید.
 • مقدار قلیائیت کل را در محدوده ppm 60-120 نگه دارید.
 • pH را در محدوده 7.6-7.2 (کلر) و 7.8-7.2 (برم) نگه دارید.
بستن جکوزی

پوشاندن سطح جکوزی

اگر میخواهید برای مدت زمان طولانی سطح جکوزی را بپوشانید، این نکات را رعایت کنید:

اگر از کلر استفاده می کنید

اگر از برم استفاده می کنید

زمانی که سیستم فیلتراسیون در حال کار است، دوز مناسبی از کلر را به آب اضافه کنید. این کار را دوبار در هفته و یا بیشتر انجام دهید تا کلر آزاد باقیمانده در محدوده 3-5ppm بماند. آب باقیمانده داخل لوله ها، اسکیمرها، فیلتر و هیتر را کاملا تخلیه کنید. زمانی که سیستم فیلتراسیون در حال کار است، دوز مناسبی از برم را به آب اضافه کنید. این کار را دوبار در هفته و یا بیشتر انجام دهید تا برم باقیمانده در محدوده 2-4ppm بماند. آب باقی مانده داخل لوله ها، اسکیمرها، فیلتر و هیتر را کاملا تخلیه کنید.
اطمینان حاصل کنید که pH، قلیائیت کل و سختی کل در محدوده صحیح خود باقی بمانند.


بستن جکوزی

جهت بستن جکوزی خود حتما به دستورالعمل های سازنده توجه فرمائید. ولی اگر اطلاعات و مدارکی در این زمینه در اختیار ندارید، موارد ذیل را برای هر دو حالت استفاده از کلر و برم انجام دهید:

 • آب جکوزی را خارج کنید.
 • آب باقیمانده داخل لوله ها، اسکیمر، فیلتر و هیتر را کاملا تخلیه کنید. در صورت عدم تخلیه، ممکن است پس از یخ بستن در زمستان به لوله کشی ها و تجهیزات آسیب برساند.
 • آب باقیمانده در کف فیلتر را به صورت کامل تخلیه کنید.
 • مسیرهای تخلیه آب تجهیزات را با درپوش مسدود کنید.
 • برق ورودی تمامی تجهیزات را قطع کنید.
 • روی جکوزی را با کاور مخصوص بپوشانید.
جاروی اتومات استخر و جکوزی
Poolbaan robotic pool cleaner