معرفی سنگ هیتر سونا خشک ایرانی

✔ سنگ هیتر سونا خشک ایرانی

✔ بسته های 20 کیلوگرمی

✔ قابل استفاده در انواع هیترهای سونای خشک

✔ قیمت مناسب و مقرون به صرفه