معرفی شیر تخلیه اتوماتیک بخار ساز HARVIA

شیر تخلیه اتوماتیک مدل ZG700 ساخت HARVIA فنلاند، استفاده و نگهداری بخارساز سونا بخار را آسانتر از قبل می کند. شیر تخلیه اتوماتیک در فواصل زمانی معین و همچنین زمان هایی که دستگاه بخار ساز خاموش است، بخار ساز را شستشو می دهد. این عمل هر گونه رسوبات را از درون بخارساز خارج می کند تا علاوه بر کاهش تعداد دفعات سرویس دستگاه، عمر مفید آن نیز افزایش یابد. به منظور نگه داشتن بخارساز در شرایط عملکردی مناسب، حذف رسوبات در فواصل زمانی منظم، ضروری است.

بخار ساز HGX هارویا دارای شیر تخلیه دستی به صورت استاندارد می باشد.