دوزینگ اتوماتیک آب و اسانس HARVIA مدل Autodose

دوزینگ اتوماتیک آب و اسانس HARVIA مدل Autodose

برای جزئیات بیشتر محصول، کلیک کنید.

تماس بگیرید

معرفی دوزینگ اتوماتیک آب و اسانس HARVIA مدل Autodose

پاشش اتوماتیک و زمانبندی شده آب و اسانس روی سنگ هیتر
مناسب استفاده در سونا خشک های خانگی و عمومی


با استفاده از دستگاه دوزینگ اتوماتیک آب و اسانس Autodose ساخت شرکت HARVIA فنلاند، دیگر نیازی به سطل و ملاقه و پاشش دستی آب و اسانس روی سنگ های داغ هیتر سونا خشک وجود ندارد.

در سیستم دوزینگ اتوماتیکAutodos ، آب که می تواند حاوی اسانس یا بدون اسانس باشد، به صورت اتوماتیک و براساس بازه زمانی تعیین شده و یا با فشار دادن دکمه های تعبیه شده در اتاق سونا، روی سنگ های هیتر پاشیده می شود.

سیستم دوزینگ اتوماتیکAutodos ، از یک واحد اصلی و دو دکمه تشکیل شده است. یکی از دکمه ها برای پاشش آب و دیگری برای پاشش مخلوط آب و اسانس استفاده می شود. دستگاه به صورت خودکار در بازه های زمانی تعیین شده و یا در زمان فشردن دکمه ها، پاشش را انجام می دهد. در هنگام کار دستگاه در حالت اتوماتیک نیز می توان از دکمه ها استفاده کرد. زمانی که یکی از دکمه ها فشرده می شود، تایمر دستگاه ریستارت شده و از زمان پاشش جدید دوباره بازه های زمانی را تنظیم می کند.

HARVIA Autodose Components


مشخصات عملکردی دوزینگ اتوماتیک آب و اسانس HARVIA مدل Autodose

واحد اصلی
بازه زمانی پاشش آب 0.3-4 ثانیه
بازه زمانی پاشش اسانس 1-20 ثانیه
بازه زمانی پاشش بصورت اتوماتیک 1-10 دقیقه
ولتاژ مورد نیاز 230 ولت - تکفاز
عرض 270 میلیمتر
ارتفاع 201 میلیمتر
عمق 80 میلیمتر
طول شلنگ مکش اسانس 0.5 متر
طول لوله خروجی 2.5 متر
دکمه ها
طول کابل 4 متر
نعداد دکمه ها 1 عدد برای تزریق آب و 1 عدد برای تزریق مخلوط آب و اسانس
عرض 55 میلیمتر
ارتفاع 15 میلیمتر
عمق 55 میلیمتر
قطر فضای مورد نیاز برای نصب هر دکمه 50 میلیمتر