معرفی سنگ هیتر HARVIA

✔ سنگ هیتر HARVIA ساخت کشور فنلاند

✔ سنگ هیتر سونا که درون محفظه هیتر سونا خشک قرار داده می شود، جهت ذخیره انرژی حرارتی و پخش آن در محیط اتاق سونا بکار می رود.

✔ ذخیره انرژی عالی و تحمل بالا در مقابل شوک حرارتی