معرفی پایه جت برنجی کوتاه

پایه جت برنجی کوتاه
دارای اتصال ½ 1 اینچ


پایه جت کوتاه جکوزی از جنس برنج و سایز اتصال ورودی آب ½ 1 اینچ و سایز ورودی هوا ½ اینچ