معرفی پایه جت برنجی بلند

پایه جت برنجی بلند
دارای اتصال ½ 1 اینچ


پایه جت بلند جکوزی از جنس برنج و سایز اتصال ورودی آب ½ 1 اینچ و سایز ورودی هوا ½ اینچ