معرفی پایه جت استیل کوتاه

پایه جت استیل کوتاه
دارای اتصال ½ 1 اینچ


پایه جت کوتاه جکوزی از جنس استیل و سایز اتصال ورودی آب ½ 1 اینچ و سایز ورودی هوا ½ اینچ