معرفی پایه جت استیل بلند

پایه جت استیل بلند
دارای اتصال ½ 1 اینچ


پایه جت بلند جکوزی از جنس استیل و سایز اتصال ورودی آب ½ 1 اینچ و سایز ورودی هوا ½ اینچ