معرفی پایه جت کرومی بلند

پایه جت کرومی بلند
دارای اتصال ½ 1 اینچ


پایه جت بلند جکوزی از جنس کروم و سایز اتصال ورودی آب ½ 1 اینچ و سایز ورودی هوا ½ اینچ