معرفی سرجت پلاستیکی

سرجت جکوزی با سرنازل متحرک
دارای اتصال سایز ¼ 1 اینچ


سرجت جکوزی با سرنازل متحرک و قابل تنظیم، جنس ABS و سایز اتصال ورودی آب ¼ 1 اینچ

مشخصات فنی سرجت پلاستیکی

Irani Jacuzzi JET DIMENSIONS