معرفی شفاف کننده آب استخر CRYSTAL POOL

شفاف کننده و منعقد کننده آب استخر
مناسب انواع مختلف استخر


محلول منعقد کننده و شفاف کننده آب استخر CRYSTAL POOL، با ایجاد خاصیت انعقادی در آب استخر باعث به هم چسبیدن ذرات ریز معلق در آب به یکدیگر و ایجاد لخته های بزرگ تر و سپس ته نشینی آن ها می شود که می توان از طریق جارو کردن کف استخر، آن ها را از استخر خارج کرد. شفاف کننده CRYSTAL POOL باعث افزایش شفافیت آب استخر، بهبود عملکرد فیلتر شنی و کاهش مصرف مواد ضدعفونی و ضدجلبک در آب استخر می شود.

این محلول در استخرهای با تعداد شناگر زیاد و همچنین استخرهای با کدری بالا، جایگزین بسیار مناسبی برای سولفات آلومینیوم (زاج) می باشد.

ویژگی های شفاف کننده آب استخر CRYSTAL POOL

مقدار مورد نیاز از محصول را به صورت دستی دور تا دور سطح استخر به خصوص در محل نازل های ورود آب پخش کنید و یا از دوزینگ پمپ استفاده کنید.

قابل استفاده در محدوده گسترده ای pH آب استخر

ایجاد شوک کلر در استخرهای با کدورت بالا و شفافیت سریع آب

قابلیت افزودن به صورت دستی به آب استخر و یا تزریق توسط پمپ تزریق و قبل از ورود آب به فیلتر شنی

روش استفاده و مقدار مورد نیاز شفاف کننده آب استخر CRYSTAL POOL

مقدار مورد نیاز از محصول را به صورت دستی دور تا دور سطح استخر به خصوص در محل نازل های ورود آب پخش کنید و یا از دوزینگ پمپ استفاده کنید.

ابتدا با استفاده از تست کییت اندازه گیری pH، میزان pH آب استخر را اندازه گیری کنید.

در صورت امکان pH آب استخر را پایین تر از 8.2 تنظیم کنید.

در اولین استفاده از این محلول و جهت ایجاد شوک اولیه، به ازای هر 100 مترمکعب آب استخر، مقدار 3 لیتر و پس از آن جهت دوره نگهداری بصورت هفتگی و منظم به ازای هر 100 مترمکعب 1 لیتر از محلول را به آب استخر اضافه کنید. در صورت تزریق محلول با استفاده از پمپ تزریق، به ازای هر مترمکعب از آب در گردش استخر، مقدار 0.5 تا 1 میلی لیتر بسته به تعداد شناگران در مسیر آب ورودی به فیلتر شنی تزریق گردد.

پس از گذشت 3 ساعت ، فیلتر استخر را بکواش کرده و کف استخر را به آرامی جارو کنید تا اغتشاش باعث پخش شدن ذرات در آب نشود.

مقدار pH و قلیائیت آب استخر را با استفاده از تست کیت اندازه گیری کرده و مقدار pH را در محدوده 7.4-7.0 و همچنین قلیائیت را در بازه 120-80 تنظیم کنید.

نکات ایمنی شفاف کننده آب استخر CRYSTAL POOL

 از تماس با مواد غذایی و خوراکی جلوگیری شود.

 بخارات آن استنشاق نشود.

 در صورت تماس با چشم، سوزش و التهاب می آورد.

 در صورت تماس با چشم و پوست، بلافاصله با آب سرد فراوان شستشو دهید.

 از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید.

 دور از دسترس کودکان نگهداری شود.