معرفی سولفات آلومینیوم (زاج) نباتی

منعقد کننده و شفاف کننده آب استخر
مناسب انواع مختلف استخر و جکوزی


سولفات آلومینیوم (آلوم) یا زاج یک منعقد کننده قوی بوده که جهت شفاف سازی آب استخر، حذف فسفات ها و پاتوژن ها مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از زاج در استخرهای بدون درین یک راه مناسب جهت حفظ شفافیت آب می باشد. ذرات سولفات آلومینیوم دارای بار الکتریکی مثبت بوده و ذرات معلق در آب که دارای بار منفی هستند را به خود جذب کرده و سنگین شده و در کف استخر ته نشین می شوند. پس از گذشت چند ساعت می توان کف استخر را به آرامی جارو کرد. زاج در شرایط تعادل شیمیایی آب و دمای آب حداقل 21 درجه سلسیوس بالاترین عملکرد را دارد.

روش استفاده و مقدار مورد نیاز سولفات آلومینیوم (زاج) نباتی

 ابتدا آشغال ها، برگ و اجسام بزرگ را از آب خارج کنید و استخر را جارو کنید.

 Ph را در محدوده 7.6-7.2، قلیائیت را در محدوده 120-80 و همچنین مقدار کلر را در محدوده مجاز تنظیم نمائید.

 به ازای 40 متر مکعب آب استخر مقدار 2 کیلوگرم زاج را به صورت یکنواخت روی سطح استخر بریزید.

 حالت شیر چند راهه فیلتر را روی Recirculate قرار داده و پمپ را به مدت 2 ساعت روشن بگذارید تا آب بدون ورود به فیلتر در گردش باشد.

 پمپ فیلتراسیون را به مدت 12 تا 24 ساعت خاموش کنید تا مواد معلق در آب کاملا ته نشین شوند.

 کف استخر را به آرامی جارو کنید و ذرات ته نشین شده را خارج کنید.

نکات مهم در استفاده از سولفات آلومینیوم (زاج) نباتی

 جارو زدن مواد ته نشین شده باید به آرامی انجام شود تا دوباره در آب استخر پراکنده نشوند.

 اگر فیلتر شیر چند راهه ندارد، از روشن کردن پمپ پس از اضافه کردن زاج خودداری کنید تا فیلتر دچار گرفتگی نشود. به جای آن آب استخر را با جارو یا هر وسیله ی دیگری به هم بزنید تا مواد به صورت یکنواخت در آب پخش شود.

 مقدار پیشنهادی 2 کیلوگرم به ازای 40 مترمکعب آب استخر یک مقدار میانگین بوده و بسته به مقدار مواد معلق در آب و کدورت آن بین 1 تا 2 کیلوگرم متغییر می باشد.

 اگر پمپ استخر تایمر دارد، تا پایان انجام کار تایمر آن را قطع کنید تا پمپ به صورت اتومات روشن نشود و از گرفتگی فیلتر جلوگیری به عمل آید.