معرفی اسید تنظیم ph استخر

تنظیم و کاهش ph و قلیائیت کل آب استخر
مناسب انواع مختلف استخر و جکوزی


اسید استخر جهت کاهش میزان ph و قلیائیت کل آب استخر و به صورت گالن های لیتری عرضه می گردد.

نکات مهم در استفاده از اسید تنظیم ph استخر

 اسید کلردریک یک ماده شیمیایی خطرناک می باشد، لذا در نگهداری و استفاده از آن دقت لازم به عمل آورید.

 محلول باید به صورت آرام در قسمت عمیق استخر اضافه گردد.

 به دلیل خاصیت خورندگی استخر، هرگز محلول غلیظ اسید استخر را مستقیماً روی پله ها و هندریل های استیل و همچنین دیواره ها نریزید.

 هنگام استفاده از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید و از تماس مستقیم اسید با پوست و چشم جلوگیری شود.

 بخار اسید کلردریک به سیستم تنفسی آسیب می رساند، لذا از استنشاق بوی اسید خودداری کنید.

 همواره اسید را به آب اضافه کنید و از افزودن آب به اسید خودداری کنید.

 گالن اسید استخر را به صورت ایستاده و در مکانی خنک با تهویه مناسب و دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

 مراقب باشید تا اسید استخر با هیچ ماده شیمیایی دیگر و همچنین فلزات، کربنات ها و مواد بازی غلیظ تماس پیدا نکند.

روش استفاده از اسید تنظیم ph استخر

 مقدار قلیائیت کل آب استخر را اندازه گیری کنید. مقدار قلیائیت کل باید در محدوده 80 تا 120ppm باشد تا Ph آب نوسان زیادی نداشته باشد.

 اسید را رقیق کنید. برای این کار از جدول زیر مقدار اسید مورد نیاز استخر را محاسبه کرده و سپس مقداری آب را درون ظرفی ریخته و به آرامی به آن اسید اضافه کنید. به یاد داشته باشید هر دفعه بیشتر از 500 میلی لیتر اسید به آب استخر اضافه نکنید.

حجم استخر (لیتر) Ph
200,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 4,000
1,900 میلی لیتر 950 میلی لیتر 720 میلی لیتر 540 میلی لیتر 360 میلی لیتر 180 میلی لیتر 40 میلی لیتر 7.6-7.8
2,400 میلی لیتر 1,200 میلی لیتر 950 میلی لیتر 720 میلی لیتر 480 میلی لیتر 240 میلی لیتر 45 میلی لیتر 7.8-8.0
4,700 میلی لیتر 2,400 میلی لیتر 1,900 میلی لیتر 1,200 میلی لیتر 950 میلی لیتر 480 میلی لیتر 90 میلی لیتر بالاتر از 8.4

 محلول رقیق شده را به آرامی روی سطح استخر و در قسمت عمیق اضافه کنید.

 پمپ و فیلتر را به مدت 2 تا 3 ساعت روشن بگذارید.

 پس از گذشت حداقل یک ساعت دوباره مقدار ph آب استخر را اندازه گیری کنید. و در صورتی که مقدار اسید کمی به استخر اضافه کرده اید و Ph در محدوده مجاز 7.6-7.2 قرار گرفته است می توانید در استخر شنا کنید، غیر این صورت باید 24 ساعت منتظر بمانید.