How Much DE to Add

چه مقدار خاک دیاتومه (DE) به فیلتر اضافه کنیم؟


نوشته شده توسط : حسام الدین پولادی


یکی از سوال های رایجی که مشتریان از ما می پرسند این است که " چه مقدار خاک دیاتومه به فیلتر اضافه کنم؟". این مقاله را می توانید به عنوان یک راهنمای سریع جهت پاسخ به این سوال و هنگام تعویض خاک دیاتومه استفاده کنید. افزودن مقدار مناسب خاک دیاتومه به فیلتر بسیار مهم است، در صورتی که مقدار خاک دیاتومه اضافه شده کمتر از میزان مورد نیاز برای فیلتر باشد، خاک، روغن و دیگر آلودگی ها درون شبکه های فیلتر نفوذ کرده و آنها را خراب می کنند. اگر مقدار خاک دیاتومه بیشتری به فیلتر اضافه کنید، ممکن است به دلیل تجمع خاک روی کارتریج ها نرخ جریان فیلتر و ظرفیت فیلتراسیون کاهش یابد. جهت جلوگیری از این مشکلات، در ادامه اطلاعات کاملی از مقدار خاک دیاتومه مورد نیاز فیلترها ارائه کرده ایم.


فیلتر دیاتومه نو و یا فیلتر کاملا تمیز شده

اگر یک فیلتر دیاتومه جدید نصب کرده اید و یا فیلتر دیاتومه موجود را کاملاً تمیز کرده و تمام خاک دیاتومه روی شبکه های کارتریج را خارج کرده اید، باید به ازای هر 10 فوت مربع (0.93 متر مربع) از سطح فیلتراسیون فیلتر 1 پوند (453 گرم) خاک دیاتومه به آن اضافه کنید. توصیه می کنیم فیلتر دیاتومه را سالانه 1 یا 2 بار به صورت کامل تمیز کنید. در زیر لیست برخی از سطح فیلتراسیون رایج فیلترهای دیاتومه به همراه مقدار خاک دیاتومه مورد نیاز آورده شده است.

 • 24 Sq. Ft. = 2.4 Lbs.
 • 36 Sq. Ft. = 3.6 Lbs.
 • 48 Sq. Ft. = 4.8 Lbs.
 • 60 Sq. Ft. = 6 Lbs.
 • 72 Sq. Ft. = 7.2 Lbs.

پس از بکواش فیلتر دیاتومه

به طور معمول برای تمیز کردن فیلتر دیاتومه از فرآیند بکواش استفاده می شود. با چرخاندن دسته شیر چندراهه فیلتر و قرار دادن آن در موقعیت بکواش، جهت جریان در فیلتر برعکس شده و لایه کثیف خاک دیاتومه از روی شبکه های کارتریج کنده شده و از فیلتر خارج می شود. بکواش معمولا نمی تواند تمامی خاک دیاتومه روی شبکه ها را حذف کند و مقداری از آن باقی می ماند.

در این حالت باید تنها 80% مقدار خاک دیاتومه ای که در حالت تمیزی کامل فیلتر مورد نیاز است را، به آن اضافه کنید. در زیر لیست برخی از سطح فیلتراسیون رایج فیلترهای دیاتومه به همراه مقدار خاک دیاتومه مورد نیاز پس از بکواش آورده شده است.

 • 24 Sq. Ft. = 1.9 Lbs.
 • 36 Sq. Ft. = 2.8 Lbs.
 • 48 Sq. Ft. = 3.8 Lbs.
 • 60 Sq. Ft. = 4.8 Lbs.
 • 72 Sq. Ft. = 5.7 Lbs.

چگونه مقدار خاک دیاتومه را اندازه گیری کنیم؟

به احتمال زیاد ممکن است پیمانه ای برای اندازه گیری مقدار خاک دیاتومه نداشته باشد، لذا سوال بعدی این است که " چگونه مقدار خاک دیاتومه را اندازه گیری کنم؟". بسیاری از مردم از قوطی 1 پوندی قهوه برای اندازه گیری مقدار خاک دیاتومه استفاده می کنند. ظرفیت هر قوطی 1 پوندی قهوه ، مقدار 0.5 پوند خاک دیاتومه می باشد. اما مشکلی که وجود دارد این است که قوطی های قهوه 1 پوندی دقیق نبوده و معمولا 0.81 پوند می باشند! لذا جهت جلوگیری از سردرگمی، توصیه می کنیم همواره از پیمانه مخصوص خاک دیاتومه که دارای ظرفیت 0.5 پوند خاک دیاتومه می باشد استفاده کنید. برای تعیین اینکه چه تعداد قوطی قهوه و یا پیمانه خاک دیاتومه اضافه کنید، سطح فیلتراسیون فیلتر بر حسب فوت مربع را بر عدد 5 تقسیم کنید ( بعد از تمیز کردن کامل فیلتر و یا برای فیلتر نو). برای حالت بعد از بکواش، سطح فیلتراسیون فیلتر بر حسب فوت مربع را بر عدد 6 تقسیم کنید. جهت آسان سازی این کار، ما در زیر لیست فیلترهای دیاتومه رایج را بر حسب تعداد پیمانه مشخص کرده ایم.


فیلتر دیاتومه نو و یا فیلتر کاملا تمیز شده

 • 24 Sq. Ft. = 5 Scoops – Coffee Cans
 • 36 Sq. Ft = 7 Scoops – Coffee Cans
 • 48 Sq. Ft. = 10 Scoops – Coffee Cans
 • 60 Sq. Ft. = 12 Scoops – Coffee Cans
 • 72 Sq. Ft. = 14 Scoops – Coffee Cans

پس از بکواش فیلتر دیاتومه

 • 24 Sq. Ft. = 3 Scoops – Coffee Cans
 • 36 Sq. Ft. = 5 Scoops – Coffee Cans
 • 48 Sq. Ft. = 7 Scoops – Coffee Cans
 • 60 Sq. Ft. = 9 Scoops – Coffee Cans
 • 72 Sq. Ft. = 11 Scoops – Coffee Cans