معرفی سولفات مس (کات کبود)

کنترل رشد و از بین بردن جلب استخر
مناسب انواع مختلف استخر و جکوزی


سولفات مس یا ات کبود در استخرهای شنا به عنوان ضد جلبک استفاده می شود. مجله آمریکایی بهداشت عمومی توصیه می کند که از سولفات مس در استخرهای شنا تنها در زمان مشاهده جلبک و فقط به عنوان روشی برای کنترل جلبک ها استفاده شود و از استفاده مداوم آن خودداری کنید. با اطلاع از مقدار قلیائیت آب استخر، می توانید مقدار مناسب کات کبود جهت کنترل رشد جلبک ها را به اضافه کنید.

مراحل اضافه کردن سولفات مس (کات کبود) به آب استخر

 مقدار قلیائیت آب استخر را اندازه گیری کنید.

 با استفاده از جدول زیر و مقدار قلیائیت اندازه گیری شده مقدار سولفات مس مورد نیاز جهت افزودن به استخر را به ازای هر مترمکعب بدست آورید. زمانی که قلیائیت آب استخر زیر 20 یا بالای 200ppm می باشد، از کات کبود استفاده نکنید.

قلیائیت کل مقدار سولفات مس یا کات کبود مورد نیاز
mg/lit gr/M^3
کمتر از 20 سولفات مس نباید استفاده شود
20 0.22
50 0.48
100 0.74
150 1.03
200 2.02
بالاتر از 200 اثرگذاری سولفات مس به شدت کاهش می یابد

 از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید.

 سولفات مس (کات بود) را در مقدار کافی آب حل کنید، بطوریکه بلورهای آبی رنگ کاملا در آب حل شوند.

 محلول را درون یک بطری پلاستیکی اسپری بریزید.

 پمپ تصفیه استخر را روش کنید.

 محلول را روی کل سطح آب استخر، مخصوصاً در نقاط دارای جلبک اسپری کنید.

 به سیستم تصفیه اجازه دهید 12 تا 24 ساعت به صورت مداوم کار کند. مجددا کیفیت آب استخر را بررسی کنید. در این مرحله جلبک های استخر مرده و به رنگ سفید یا خاکستری درآمده و درون آب استخر معلق شده و یا در کف استخر ته نشین شده اند.

 دیوارهای استخر، مخصوصا نقاط دارای جلبک را با برس کاملا تمیز کنید.

 جلبک های مرده را از کف استخر جارو کنید.

 فیلتر را بکواش و کاملا تمیز کنید تا در صورت گیر افتادن جلبک ها درون آن، از رشد دولاره آن ها جلوگیری شود.

 در صورت نیاز مراحل فوق را تکرار کنید.